ВIДЕОУРОКИ

Відеоуроки з математики

Урок № 1 «Алгебраїчні вирази. Тригонометричні, показникові та логарифмічні вирази»

Базові формули, необхідні для перетворення та обчислення цілих, дробово-раціональних, ірраціональних, логарифмічних, показникових та тригонометричних виразів.

Лекція 1.pdf

Завдання 1.pdf

Завдання 2.pdf