ВIДЕОУРОКИ

Biдеоуроки з Iсторії України

Дати

ІV- середина ІІІ тис. до н. е.- розселення племен

VІІІ-VІ ст. до н.е – Велика грецька колонізація Друга половина VI– VII ст. – Велике розселення слов’ян.

860 р.- похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією.

907,911,941,944 рр.- походи князів на Константинополь.

882 р. – об'єднання північних та південних руських земель Олегом;

988 р. –  запровадження християнства як державної релігії;  

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві;

1036 р.- розгром печенігів князем Ярославом Мудрим.

1056-1056 рр.- створення Остромирового Євангеліє.

1097 р. – Любецький з’їзд князів.

1113 р.- укладення «Повісті минулих літ», поаток правління у Києві володимира Мономаха.

1187 р. – перша згадка назви „Україна” в писемних джерелах;

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1223 р.- битва на річці Калка

1238 – 1264 рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. – захоплення Києва монголами.

1362 р.- битва на р. Сині Води

1385 р. – укладення Кревської унії;

40 р. ХV ст.- утворення Кримського ханства.

1478 р.- визнання кримським ханством васальної залежності від Турецької імперії.

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

1514 р. – битва під Оршею.

8 клас

1556-1561 р. – Створення Пересопницького Євангелія;

1556 р. –  заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької Січі;

1569 р. –  Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої;

1586 р.- утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові

1596 р. –  Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

1618 р.- похід козаків під проводом гетьмана П. конашевича- сагайдачного на Москву.

1621 р. – Хотинська війна;

1625 р.- Куруківська угода.

1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської академії.

1637–1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;

1652 р. – Батозька битва;

1653 р.- Жванецька битва.

1654 р. – укладення українсько-російського договору, Переяславська рада

1656 р.- московсько-польське Віленське перемир’я.

1658 р.- Гадяцький договір.

1659 р. – Конотопська битва;

1667 р. – Андрусівський договір;

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;

1686 р. – „Вічний мир»

1708 р.- українсько-швецький союз. Зруйнування Батурина.

1709 р.- зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі, Полтавська битва.

1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика.

1713 р.- ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

1734 р.- заснування Нової (Підпільненської) Січі.

1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства;

1768 р. – Коліївщина;

1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;

1780-1782 рр.- ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії.

1783 р. – царський указ про закріпачення селян в Лівобережній та Слобідській Україні.

9 клас

1798 р. – вихід  друком «Енеїди» Івана Котляревського;

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;

1830-1831 рр.- польське визвольне повстання.

1840 р.- перше видання «Кобзаря».

1846-1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

1816 р.- створення освітнього товариства греко-католицьких священників.

1833-1837 рр. – діяльність  „Руської трійці”;

1848 р. – скасування кріпосництва в Галичині, видання першої україномовної газети «Зоря Галицька».

1805 р. – відкриття університету у Харкові;

1834 р. – відкриття університету в Києві.

1839 р.- ліквідація царською владою греко-католицької церкви на правобережжі.

19 лютого 1961 р.- царський маніфест про скасування кріпосного права в російській імперії.

1863 рр.  – Валуєвський циркуляр;

1863-1864 рр.- польське національно-визвольне поастання.

1876 р. – Емський указ.

1868 р. – створення у Львові товариства „Просвіта”;

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Шевченка (від 1892 р.  – наукового товариства ім. Т.Шевченка);

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії.

1899 р.- створення Української  Національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії.

1865 р. –  відкриття Новоросійського університету.

1875 р.- відкриття чернівецького університету.

1900 р. – утворення РУП, першої політичної партії  Наддніпрянської України

1908 р.- створення товариства українських поступовців(ТУП).

1911-1913 рр.- «справа Бейліса».

1900 р.- обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви.

10 клас

серпень 1914 р. –  утворення Головної української ради, формування Легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України (СВУ);

1914 р.- Галицька битва.

травень 1915 р. – створення «Загальної української ради» (ЗУР).

1916 р.- Брусиловський прорив.

березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради;

квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес;

червень 1917 р. – Перший Універсал Центральної Ради;

липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників;

листопад 1917 р. –  Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;

22(9) січеня 1918 р. –  Четвертий Універсал Центральної Ради.

січень 1918 р.- битва під Крутами.

січень  (лютий) 1918 р. – Брестський мир між УНР та державами Четвертного союзу;

29 квітня 1918 р. –  державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського;

1 листопада  1918 р.- «Листопадовий зрив» у Львові.

14 листопада 1918 р. – утворення Директорії

13 листопа.да 1918 р.  – проголошення ЗУНР

22 січня 1919 р – Акт злуки

листопад 1918–листопад 1921 р. – друга радянсько-українська війна.

листопад 1918 р.- заснування Української академії наук.

грудень 1919- травень 1920 рр.- перший «Зимовий похід» армії УНР.

1921-1923 рр.  – голод в Україні;

1921 р.- уворення Української автокефальної православної церкви(УАПЦ).

1922 р.- входження України до складу СРСР.

1923-1933 рр. –  Початок політики «коренізації» в УСРР.;

1925 р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію;

1928/1929-1932 рр.- перша п’ятирічка.;

1928 р. –судовий процес у «Шахтинській справі».

1929 р.- початок насильницької колективізації.

1930 р.- судовий процес у справі «Союзу Визволення України».

1929-1938 рр. – період радянської модернізації в Україні;

1932-1933  рр. – Голодомор в Україні;

1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва;

1937 р. –  ухвалення Конституції УРСР.

1837-1838 рр.- «Великий терор».

1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії.

1923 р.- визнання країнами антанти входження входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР.

1925 р.- утворення Українського національно-демократичного о’бєднання (УНДО).

1929 р.- утворення організації українських націоналістів(ОУН).

1930 р.- проведення польською владою акції «пацифікації».

1938 р.- надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехословаччини.

15 березня 1939 р.- проголошення незалежності Карпатської України.

13 серпня 1939 р.- радянсько-німецький договір про ненапад та таємний протокол до нього(«пакт Ріббентропа- Молотова»).

11 клас 

1 вересня 1939 р.-початок Другої світової війни.

17 вересня 1939 р. –  вторгненняЧервона армії на територію Західної України;

15 листопада 1939 р. – Західну Україну включено до складу  УРСР;

червень 1940 р.  – вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії і Північної Буковини;

22 червня 1941 р.- напад Німеччини на СРСР.

30 червня 1941р. – проголошення Акту про відновлення  Української Держави;

14 жовтня 1942 р. – створенн Української повстанської армії(УПА).

грудень 1942 р.- початок вигнання нацистських окупантів зі всієї території України.

6 листопада 1943 р. – визволення Києва;

січень- лютий 1944 р.- корсунь- Шевченківська операція.

28 жовтня 1944 р.- завершення  вигнання нацистських окупантів зі всієї території України.

9 травня 1945 р. – День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.

1945 р.- входження Закарпаття до складу СРСР.

квітень 1945 р.- Україна –співзасновниця Оганізації Обєднаних Націй(ООН).

2 вересня 1945 р.- завершення Другої світової війни.

березень 1946 р.- «саморозпуск» Української греко-католицької церкви.

квітень-липень 1947 р.-  проведення польською владою операції «Вісла».

1953-1954 рр.- повстання політичних в’язнів в сталінських таборах. Ліквідація ГУЛАГів.

лютий 1954 р.- входження Кримської області до складу УРСР.

1956 р.- ХХ з’їзд КПРС, засудження культу особи.

1957 р.- запуск першого штучного супутника Землі, початок «космічної ери».

1959 р.- утворення Української робітничо-селянської спілки2.

1961 р.- перший політ людини у космос(Юрій Гагарін).

1965 р.- реформи у сільському господарстві та промисловості («косигінські реформи»); перша хвиля арештів дисидентів.

1972 р.- зміна політичного керівництва УРСР, масові арешти дисидентів.

1976 р.- Створення Української Гкльсінчької групи.

квітень 1985 р. – початок “перебудови”;

26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильської АЕС;

вересень 1989 р. – виникнення Народного Руху України (Народний рух України за перебудову);

березень 1990 р.- проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.

16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;

жовтень 1990 р.- «Революція на граніті».

24 серпня 1991 р. – Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. – референдум і вибори Президента України.

6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України;

липень 1994 р. – Л.Кучму обрано Президентом України;

1995 р. – Україна стає членом Ради Європи;

28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України;

вересень 1996 р.- запровадження національної грошової одиниці-гривні.

жовтень- грудень 2004 р.- «Помаранчева революція», президентом України обрано В.Ющенка;

2008 р. – вступ україни до Світової організації торгівлі(СОТ).

січень 2010 р.- обрання президентом Укарїни В. Януковича.

червень 2014 р. - обрання президентом України
П. Порошенка.

2014 р. – підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом(ЄС).

версень 2014, лютий 2015 р.- Мінські угоди.