Перелік Освітніх Центрів 2020 року

Контакти і адреси Освітніх Центрів (оновлюється)


Контакти освітніх центрів (оновлюється)

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти

 1. Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
 2. Бердянський державний педагогічний університет
 3. Білоцерківський національний аграрний університет
 4. Вищий навчальний заклад комунальної форми власності «Маріупольський коледж мистецтв»
 5. Відокремлений структурний підрозділ «Донецький коледж Луганського національного аграрного університету» (Красногорівка)
 6. Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педагогічної академії – Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
 7. Вінницький державний педагогiчний унiверситет ім. Михайла Коцюбинського
 8. Вінницький нацiональний технiчний унiверситет
 9. Вінницький національний аграрний університет
 10. Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
 11. Генічеське медичне училище Херсонського державного університету
 12. Глухiвський національний педагогiчний унiверситет ім. Олександра Довженка
 13. Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
 14. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
 15. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
 16. Державний університет "Житомирська політехніка"
 17. Державний університет інфраструктури та технологій
 18. Державний університет телекомунiкацiй
 19. Дніпровський державний технiчний  унiверситет
 20. Дніпровський нацiональний унiверситет ім. Олеся Гончара
 21. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 22. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 23. Донбаська державна машинобудівна академія
 24. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 25. Донбаський державний коледж технологій та управління
 26. Донбаський державний педагогічний університет
 27. Донбаський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету
 28. Донецький державний університет управління
 29. Донецький Інститут приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом»
 30. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 31. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 32. Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет ім. Івана Франка
 33. Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії
 34. Житомирський державний унiверситет ім. Івана Франка
 35. Житомирський національний агроекологічний університет
 36. Запорізький національний університет
 37. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 38. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 39. Кам'янець-Подiльський національний університет ім. Івана Огієнка
 40. Київський нацiональний лiнгвiстичний унiверситет
 41. Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
 42. Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури
 43. Київський нацiональний унiверситет культури і мистецтв
 44. Київський нацiональний унiверситет технологiй i дизайну
 45. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 46. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 47. Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж»
 48. Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний коледж»
 49. Косiвський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
 50. Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 51. Кременчуцький національний унiверситет ім. Михайла Остроградського
 52. Криворiзький державний педагогiчний унiверситет
 53. Криворiзький національний унiверситет
 54. Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж
 55. Луганський інститут приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом»
 56. Луганський національний аграрний університет
 57. Луцький національний технічний університет
 58. Львівський iнститут економiки i туризму
 59. Львівський державний університет фізичної культури
 60. Львівський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
 61. Львівський нац. університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького
 62. Львівський нацiональний унiверситет імені Івана Франка
 63. Львівський національний аграрний університет
 64. Льотна академiя НАУ
 65. Маріупольський державний університет
 66. Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 67. Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»
 68. Маріупольський фаховий будівельний коледж
 69. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 70. Миколаївський національний аграрний університет
 71. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 72. Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 73. Мукачiвський державний університет
 74. Нiжинський державний унiверситет ім. Миколи Гоголя
 75. Національна металургiйна академiя України
 76. Національний авiацiйний унiверситет
 77. Національний аерокосмічний унiверситет ім. М.Є.Жуковського "ХАI"
 78. Національний лiсотехнiчний унiверситет України
 79. Національний педагогiчний унiверситет ім. М.П.Драгоманова
 80. Національний технiчний унiверситет України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорсько
 81. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 82. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 83. Національний транспортний унiверситет
 84. Національний унiверситет "Києво-Могилянська академiя"
 85. Національний унiверситет харчових технологiй
 86. Національний університет "Одеська юридична академiя"
 87. Національний університет "Острозька академія"
 88. Національний університет «Запорізька політехніка»
 89. Національний університет «Львівська політехніка»
 90. Національний університет «Одеська морська академія»
 91. Національний університет «Одеська юридична академія»
 92. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 93. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 94. Національний університет біоресурсів та природокористування України
 95. Національний університет водного господарства та природокористування
 96. Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
 97. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 98. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 99. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 100. Одеська національна академія будівництва і архітектури
 101. Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
 102. Одеська національна академія харчових технологій
 103. Одеський державний аграрний університет
 104. Одеський державний екологiчний  унiверситет
 105. Одеський державний екологічний університет
 106. Одеський національний економічний університет
 107. Одеський національний морський університет
 108. Одеський національний політехнічний університет
 109. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 110. Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж
 111. Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет ім. Григорія Сковороди
 112. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
 113. Подільський державний аграрно-технічний університет
 114. Полтавська державна аграрна академія
 115. Полтавський національний педагогiчний унiверситет ім. В.Г.Короленка
 116. Приазовський державний технічний університет
 117. Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права»
 118. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 119. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
 120. Прикарпатський національний унiверситет  ім. Василя Стефаника
 121. Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет
 122. Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
 123. Селидівський фаховий політехнічний коледж
 124. Слов’янський енергобудівний фаховий коледж
 125. Слов’янський фаховий коледж індустрії та фармації
 126. Слов’янський фаховий коледж транспортної інфраструктури
 127. Слов’янський хіміко-механічний технікум
 128. Сумський державний педагогiчний унiверситет ім. А.С.Макаренка
 129. Сумський державний університет
 130. Сумський національний аграрний університет
 131. Східноєвропейський національний унiверситет імені Лесі Українки
 132. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 133. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 134. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Київ)
 135. Тернопiльський національний економічний університет
 136. Тернопiльський національний педагогiчний унiверситет ім. Володимира Гнатюка
 137. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 138. Ужгородський національний університет
 139. Українська iнженерно-педагогiчна академiя
 140. Українська академiя друкарства
 141. Український державний університет залізничного транспорту
 142. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет
 143. Уманський національний університет садівництва
 144. Уманський національний університет садівництва
 145. Університет митної справи і фінансів
 146. Харківська державна академія фізичної культури
 147. Харківська державна зооветеринарна академія
 148. Харківський державний університет харчування та торгiвлi
 149. Харківський нацiональний университет мiського господарства імені О.М. Бекетова
 150. Харківський національний автомобiльно-дорожний унiверситет
 151. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
 152. Харківський національний економiчний унiверситет імені Семена Кузнеця
 153. Харківський національний педагогічний унiверситет iм. Г.С.Сковороди
 154. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 155. Харківський національний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
 156. Харківський національний унiверситет будiвництва та архiтектури
 157. Харківський національний унiверситет радiоелектронiки
 158. Херсонська державна морська академія
 159. Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 160. Херсонський державний аграрно-економічний університет
 161. Херсонський державний університет
 162. Херсонський національний технічний університет
 163. Хмельницький національний унiверситет
 164. Центральноукраїнський державний педагогiчний унiверситет ім. Володимира Винниченка
 165. Центральноукраїнський нацiональний технiчний унiверситет
 166. Черкаський державний технологiчний унiверситет
 167. Черкаський нацiональний унiверситет iм. Богдана Хмельницького
 168. Чернівецький нацiональний унiверситет iм. Юрія Федьковича
 169. Чернігівський національний технологiчний унiверситет
 170. Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики

 1. Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв
 2. Львівська національна академія мистецтв
 3. Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
 4. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
 5. Харківська державна академія культури
 6. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
 7. Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я

 1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 3. Державний заклад “Луганський державний медичний університет”
 4. Донецький національний медичний університет
 5. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 6. Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
 7. Запорізький державний медичний університет
 8. Івано-Франківський національний медичний університет
 9. Одеський національний медичний університет
 10. Тернопільський національний медичний університет
 11. Українська медична стоматологічна академія
 12. Харківський національний медичний університет

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти підпорядкованих підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ

 1. Донецький юридичний інститут МВС України
 2. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
 3. Одеський державний університет внутрішніх справ