Питання - відповіді


Чи зберігається право вступу за спрощеною процедурою через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» на наявні квотні місця?

Так, право вступу за спрощеною процедурою збережено:
- для осіб, які вступають через освітні центри «Крим-Україна», квота встановлена МОН становить 20%.
- для осіб, які вступають через освітні центри «Донбас-Україна», які функціонують на території Донецької і Луганської областей, та переміщених ВНЗ.


Як отримати дублікат документів?
Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються у разі втрати, викрадення, знищення тощо документа; пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації; неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів; наявності помилок у документі; зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ; невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі; неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі; неотримання особою документа у вищому навчальному закладі, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації. У дублікаті додатка до документа про вищу освіту відтворюється інформація, отримана з таких одного або декількох джерел: архів вищого навчального закладу; ЄДЕБО; залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої програми вищого навчального закладу та проходження атестації; засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється; офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності - копії первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.
Підстава: Наказ МОН 06.03.2015 № 249 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2015 р. за № 494/26939).

Детальна покрокова інструкція  "Як отримати дублікат документів про освіту"


Чи можна отримати документи про освіту у разі відсутності даних про випускника в ЄДЕБО?
Отримання документів про освіту у разі відсутності даних про студента в ЄДЕБО є неможливим для осіб з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Для осіб із АРКрим або м. Севастополь – заміна на документа про освіту українського зразка або проходження процедури атестації , визнаних здобутих кваліфікацій.
Підстава: Наказ МОН від 22.09.2015 р. №964 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7.10.2015 р. за №1216/27661) та Наказ МОН від 19.05.2016 р. №537 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 р. №793/28923.Чи можу я поновитись на навчанні у переміщеному ВНЗ?
Поновлення на навчання у ВНЗ України (у тому числі в переміщені) студентів з тимчасово окупованих територій можливо здійснити протягом усього року за умови наявності
вакантних місць в межах ліцензованого обсягу.Чи є можливість переведення на бюджет дітей учасників АТО?
Законом України затверджено можливість надання державно-цільової підтримки цим категоріям громадян на здобуття професійно-технічної та вищої освіти. В окремих випадках, за зверненням ВНЗ МОН перерозподіляє вакантні місця державного замовлення у межах одного курсу для переведення на навчання за державнм замовленням осіб цх категорій.
Підстава: Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2016 року №975.Чи зможу я продовжити навчання в магістратуру із дипломом, що виданий у так званій Донецькій народній республіці, на території України?

Дані дії є неможливими. Документи про освіту (у тому числі академічні довідки), які отримують особи, що навчались у навчальних закладах, розташованих на непідконтрольній українській владі території Донецької або Луганської області, не визнаються та не Міністерством освіти і науки України чи будь-якими іншими державними органами.Чи мають право на виплату соціальної стипендії внутіршньо-переміщені особи? Які документи мені для цього потрібно надати?
Так, діти, які є внутрішньо переміщеними особами мають право на виплату соціалної стипендії. Кабінет Міністрів України 8 лютого вніс зміни до Постанови від 28 грудня 2016 р. 
№ 1045, яка регулює порядок виплат соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів.

Зокрема, перелік осіб, які мають право на соціальні стипендії, доповнено такими категоріями:

- діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
- студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
- особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з
постановою Верховної Ради України.

Також згідно з цією Постановою право на соціальні стипендії мають:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;
- особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;
- особи, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям;
- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;
- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;
- діти, які є внутрішньо переміщеними особами.


Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до свого ВНЗ із заявою на ім’я ректора, в якій зазначають такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць,
рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії.
Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно з декількох підстав, соціальна стипендія виплачуватиметься відповідно до однієї з підстав, за вибором студента (курсанта).
Перехідний період можливості звернення за призначенням студентам соціальної стипендії з 1 січня 2019 року до квітня 2019 року.
Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045.