ВIДЕОУРОКИ

Відеоуроки з математики

Урок № 4 «Похідна функції та її застосування. Первісна. Інтеграл».

Теоретичний матеріал, пов'язаний з поняттям похідної та інтеграла у обсязі необхідному для виконання завдань базового рівня. Будуть розглянуті типові приклади.


Лекція 4.pdf

Завдання 7.pdf

Завдання 8.pdf