Як перейти з контрактної форми навчання на бюджетну


1. Як розраховуються бюджетні місця, відповідно до квоти 2?

Заклади вищої освіти подають до Міністерства освіти і науки України клопотання про необхідну кількість бюджетних місць на квоту 2. Після отримання клопотання Міністерство освіти і науки приймає відповідне рішення.

Квота-2 визначається у певних відсотках від загального обсягу державного замовлення, який затверджується Кабінетом Міністрів України


2. Заклад вищої освіти популярний і бюджетних місць по квоті 2 не залишилось. Чи є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджетну?

Конкурсні комісії розглядають питання, і шляхом перерозподілу намагаються надати відповідну кількість місць.


3. Які документи потрібні для переведення?

Заява на ім’я ректора із обґрунтуванням причини переведення, довідка внутрішньо переміщеної особи.


4. Чи потрібно додатково здавати іспити?

Не потрібно.


5. Студент оплатив контрактну форму навчання, проте його перевели на бюджет. Чи існує процедура повернення коштів?

Повертаються кошти, починаючи від дати зарахування на бюджетну форму навчання.


6. Якщо претендентів на переведення на бюджет багато, як буде формуватись конкурс і хто буде зарахований першочергово?

Формується конкурс відповідно до навчального рейтингу та кількості студентів, які мають певний соціальний статус. Для прикладу, дітей-сиріт зараховують першочергово. Далі рейтинг формується відповідно до курсу та успішності студента.


7. Чи може університет звернутися до Міністерства освіти і науки з проханням про додаткові місця для студентів з тимчасово окупованих територій?

Якщо додаткові місця на старших курсах, то додаткових місць не виділяється, може бути перерозподіл наявних вакантних місць.


8. Як відбувається переведення у комунальних закладах вищої освіти?

Механізм переведення такий самий, як було описано вище, якщо це загальнодержавне замовлення, а якщо регіональне – то погодження надається відповідним регіональним замовником (місто або область).


9. Скільки додаткових бюджетних місць може отримати заклад вищої освіти при зверненні?

Залежно від запиту (кількості студентів, які потребують переводу).


10.Чи має право заклад вищої освіти відмовити у переводі з контрактної форми навчання на бюджетну? З яких причин? 

Невиконання навчальної програми студентом, відсутність документів.


11. Якими нормативно-правовими актами регулюється процедура переведення? 

Порядок зміни фінансування визначається внутрішнім документом закладу, який повинен бути затверджений у кожному ЗВО.

Також деякі питання регулює Наказ Міністерства освіти і науки України № 245 “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96#Text


12. Коли останній термін подачі заяви на переведення? 

Визначається внутрішнім положенням.Як правило, влітку або взимку (в канікулярний період). Виключення - 1 курс навчання.


13. Якщо в період навчального року звільняється бюджетне місце, як його отримати студенту з тимчасово окупованих територій?

Визначається внутрішнім положенням.Як правило, влітку або взимку (в канікулярний період). Виключення - 1 курс навчання.


14. Чи є можливість переведення на іншу спеціальність, якщо на ній є бюджетні місця, а на вже вибраній - ні?

Так, потрібно подати заяву на переведення із обґрунтуванням.


15. Чи можна перевестись в інший заклад вищої освіти, якщо там будуть бюджетні місця, а у вже вибраному - ні? 

На 1 курсі переведення заборонено. Виняток - переведення через Міністерство освіти і науки.

Студент має написати заяву на Міністерство освіти і науки, погоджену з ректорами університетів, в якому вже вчиться і в який планує перевестись. Після отримання такої заяви, Міністерство освіти і науки приймає відповідне рішення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96#Text


16. Студент з тимчасово окупованих територій вступив до університету за результатами ЗНО. Чи має він право перевестись на бюджетну форму навчання по квоті 2?

Вступники за результатами ЗНО також претендують на квоту-2. Якщо вступник не пройшов по квоті-2, то може претендувати на додаткове місце як ВПО.


17. Як дізнатись кількість бюджетних місць по квоті 2 у кожному закладі вищої освіти?

В приймальній комісії та на офіційному сайті кожного закладу вищої освіти є інформація про кількість місць за квотою 2.