1. Якими нормативно-правовими актами регулюється супровід та допомога для студентів з особливими освітніми потребами?


Спеціальних актів, що розглядали би таке питання, не існує. Вища освіта в Україні не обов’язкова. В Законі про середню освіту прописуються норми, де зазначені питання інклюзії. Прописано, хто такі асистент вчителя та асистент учня.

Також в Україні ратифікована Конвенція ООН про права людей з інвалідністю і ухвалений Закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text


2. Чи передбачені пільги/виплати/інші заохочення для супроводжувачів осіб з інвалідністю?


У школах оплачується робота асистентів учня. Оплата праці супроводжуючих для студентів не передбачена. 


3. Які документи необхідно отримати для супроводження?


Залежно від групи інвалідності особи. Для прикладу, є документ – індивідуальний план реабілітації. Там можуть бути зазначені відомості про те, що людина потребує супроводу.


4. Який порядок оформлення документів для супроводжуючих?


Подібного порядку не існує. Це питання вирішується на рівні окремого закладу вищої освіти.


5. Повноваження осіб, які здійснюють супровід.


Допомагати людині, яка потребує супроводу, пересуватись територією навчального закладу та отримувати необхідну для навчання інформацію.


6. Чи передбачено законодавчо зобов’язання навчальних закладів щодо поселення студентів з інвалідністю у гуртожитки та забезпечення необхідних умов, враховуючи особливі потреби таких студентів?


Є державні будівельні норми, де вказано, що навчальні заклади та гуртожитки мають бути доступні для людей з інвалідністю. Якщо студента з інвалідністю відмовляються поселити до гуртожитку через відсутність доступності такого закладу – він може звернутись до суду. Така відмова вважається дискримінацією за ознакою інвалідності.


7. Що включає в себе поняття «забезпечення доступності освітнього середовища» та у яких навчальних закладах це поняття втілено у життя?


В першу чергу - це фізична доступність та дотримання державних будівельних норм. Навчальні заклади мають бути облаштовані пандусами, направляючою плиткою, зручними вбиральнями. Також важлива інформаційна доступність – це забезпечення передачі інформації таким чином, щоб люди з різними нозологіями могли цю інформацію сприйняти.


8. Чи передбачена можливість дистанційного навчання у вищих навчальних закладах для студентів з інвалідністю? 


Так, в окремих випадках дистанційне навчання можливе.


9. Якщо така можливість передбачена лише у деяких закладах освіти, то де знайти їх перелік?


Окремого переліку немає. Проте, якщо у закладі вищої освіти відсутня можливість дистанційного навчання – можна спілкуватись з адміністрацію і домогтись впровадження такої форми навчання.


10. Чи передбачено підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, що мають студентів з інвалідністю? 


Є підвищення кваліфікації для вчителів у школах. Для викладачів подібні програми організовують громадські організації чи благодійні фонди.


11. Чи є курси підготовки для тих, хто здійснює супровід?


Такі курси проводять при профільних закладах, що працюють з певними нозологіями.


12. Чи відрізняються види допомоги залежно від групи інвалідності?


Так, залежно від потреб людини з інвалідністю.


13.Яка фінансова допомога передбачена для студентів з інвалідністю? 


Студент з інвалідністю може отримувати стипендію за успішне навчання та пенсію по інвалідності.


14.Яка соціальна/психологічна допомога передбачена для студентів з інвалідністю? 


Соціальна чи психологічна допомога може бути прописана в індивідуальному плані реабілітації людини з інвалідністю.


15.Чи надають університети супровід студентам з особливими потребами? 


Ні, не надають.


16. Чи є Україні навчальні заклади, пристосовані для осіб з інвалідністю?


Для прикладу, у Києві є Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», у Львові – Український католицький університет. Важливо, щоб людина з інвалідністю могла вступити до університету і навчатись, не виділяючи конкретні заклади вищої освіти для людей з інвалідністю.