НОВЕ: Відповіді на питання, які найчастіше задають на гарячій лінії 

 Фінансова допомога студентам з непідконтрольних уряду України територій


1. Чи мають право студенти з тимчасово окупованих територій отримати довідку ВПО і користуватись пільгами, якщо вони навчаються на підконтрольній території?

Так. Для отримання довідки ВПО потрібно звернутись із відповідною заявою до органу соціального захисту за місцем проживання. Порядок оформлення та видачі довідки про взяття на облік зазначений у постанові Кабміну № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text


2.Які пільги на проїзд у студентів з тимчасово окупованих територій?

Питання забезпечення пільгового проїзду студентів у міському транспорті, а також визначення розміру відповідної пільги відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ч.9 статті 62 Закону України “Про вищу освіту”, студенти денної форми навчання мають право на пільговий проїзд у міському транспорті.


При покупці проїзних документів у приміському, міжміському та залізничному транспорті сплачується 50% від повної вартості.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


3.Студентів з ТОТ цікавлять питання щодо безкоштовного проживання у гуртожитках. Чи є пільги на оплату гуртожитку?


Студенти денної форми навчання мають право на проживання в гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному ЗВО, але не більш як 50% граничного розміру плати за проживання у гуртожитку.


Пільги на оплату гуртожитку діють за умови, що такі студенти не отримують допомогу відповідно до постанови Кабміну № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text


4.Чи можуть студенти чи учні на дистанційному навчанні розраховувати на допомогу у забезпеченні або фінансову підтримку на забезпечення гаджетами для можливості навчання за допомогою онлайн-технологій?


На зазначені цілі кошти не передбачені.


5.До яких органів чи організацій можна звертатись студентам з ТОТ, які потребують фінансової допомоги?


Щодо виплати академічних або соціальних стипендій - до стипендіальної комісії або органів студентського самоврядування ЗВО.


6.Чи передбачені пільги для студентів з ТОТ при оплаті за навчання за контрактом?


У ЗВО державної та комунальної власності - ні.

У ЗВО приватної власності - рішення приймає керівник закладу.

Водночас, батьки студентів, які сплачують вартість контракту, можуть отримати податкову знижку згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України.


7.Чи є випадки, коли навчальні заклади робили знижки на оплату за навчання для студентів з ТОТ?


Можливо, у приватних ЗВО є подібні випадки.

ЗВО державної та комунальної власності є бюджетними установами, а тому зміна вартості надання освітніх послуг може вирішуватися тільки внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».


Водночас, за рішенням керівника закладу освіти, може бути проведена реструктуризація оплати освітньої послуги, встановленої в договорі (контракті), що укладений між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою та встановлено строк оплати за вмотивованою заявою особи з урахуванням підтверджених фактів суттєвого тимчасового зниження доходів або ж припинення роботи.


8.Якими нормативними документами регламентуються пільги та фінансова підтримка для студентів з ТОТ?


Закон України «Про вищу освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Постанова Кабінету Міністрів України № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України № 1047 “Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF#Text


9.Чи передбачена матеріальна допомога після закінчення навчання (на період пошуку роботи)? 


Всі соціальні допомоги виплачуються допоки ВПО є студентом українського
ЗВО, або допоки їй не виповнилося 23 роки.


10.Яка матеріальна допомога передбачена для студентів університетів, коледжів, ПТНЗ? В чому різниця? 


Розмір соціальної стипендії:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 450 гривень на місяць;
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”, освітній ступінь “бакалавр”, – 890 гривень на місяць;
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, – 1180 гривень на місяць.


11.Чи змінюються умови соціальних виплат при переводі з контракту на бюджет?


Так. При навчанні за кошти фізичних та/або юридичних осіб академічна та/або соціальна стипендії не виплачуються.


12.Чи передбачена соціальна допомога для студентів з приватних навчальних закладів? 


Рішення щодо виплати будь-якої допомоги, у тому числі стипендій, приймає керівник приватного закладу освіти. Стипендії з державного бюджету в приватному закладі освіти не виплачуються.


13.Чи сумуються соціальні та академічні стипендії?


Ні.


14.За яких умов студента можуть позбавити соціальної стипендії?


Соціальна стипендія виплачується за умови, що по закінченню навчального семестру студент не має академічної заборгованості та незадовільних результатів навчання.

.

15.В якому вигляді надається державна допомога?


  • повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому;
  • пільгових довгострокових кредитів;
  • першочергового переведення здобувачів освіти на місцях державного (регіонального) замовлення за рахунок перерозподілу наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
  • соціальної стипендії;
  • безоплатного забезпечення підручниками;
  • безоплатного доступу до Інтернету;
  • особам, які навчаються за денною формою навчання, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках.